Tổ chức Đoàn thể

VĂN PHÒNG ĐẢNG- ĐOÀN THỂ

 • Chánh văn phòng: ThS Lê Ngọc Thắng
 • Địa chỉ: Lầu 3, Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38.218.728
 • Email: vpdangdoan@buh.edu.vn

……………………………

ĐOÀN THANH NIÊN

 • Bí thư: TS. Nguyễn Minh Nhật
 • Địa chỉ: Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3720 1958 - (028) 3720 1961
 • Email: vpdangdoan@buh.edu.vn
 • Website: https://youth.buh.edu.vn/

……………………………

HỘI SINH VIÊN

 • Chủ tịch: Nguyễn Minh Hiếu
 • Địa chỉ: Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3720 1958 - (028) 3720 1961
 • Email: vpdangdoan@buh.edu.vn
 • Website: https://youth.buh.edu.vn/

……………………………